tirsdag 13. mars 2012

IKT i læreplaner

Her er en oppgave i IKT-studiet jeg går på:

" 1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?

2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? Hvordan - tilfelle ja på spørsmålet?"

I norsk som er mitt undervisningsfag, er de fleste kompetansemålene aktuelle når det gjelder å bruke IKT-verktøy, akkurat som det kan være naturlig å bruke hammer og sag i visse arbeidsoperasjoner.

I disse målene er IKT-verktøy spesielt viktige:

drøfte innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
Her er det aktuelt å bruke f. eks. sangtekster til moderne norske band som grunnlag for diktanalyse, lese kåserier på nett, spesielt tekstene til Are Kalvø, høre på pod-cast fra NRK når det virker, se videoer fra You-tube og NRK, finne tekster i tekstarkivet Virksomme ord og så videre videre videre.

bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster
Oj oj! Kanskje vi skal lære elevene DOS? Dette punktet virker litt alderdommelig i formuleringen. Men det er viktig med system, ja. One Note kan være aktuelt her.

kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
Her er jo digitale verktøy det enkleste å ty til.

bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
Også litt alderdommelig punkt. Det er vel mest naturlig å bruke digitale verktøy til slikt. Men elevene kan jo også bruke det avanserte krystallinske screensystemet med devicen som er direkte koplet til hjernen via nervebaner i armen og i fingrene slik at et hvilket som helst signal kan absorberes på glass-screenen. Altså tavle og kritt.

hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid
Dette er et underlig punkt. Slik jeg tolker det, har IKT-kåte læreplanskapere ment at fagstoff skal hentes fra digitale kilder. Bibliotekets samling med analoge bøker er altså ikke aktuelt å bruke. Det står jo ikke spesifisert at fagstoff kan hentes fra andre kilder.

Jeg mener at basisferdigheten å bruke digitale verktøy ikke skal stå i lista over basisferdigheter. Det blir litt som å si at elevene skal kunne bruke elektrisk håndverktøy ved siden av å kunne bruke hammer og sag. Man velger selvsagt det håndverktøyet som er mest hensiktsmessig for arbeidsoppgaven. Man velger ikke elektrisk håndverktøy fordi det er drevet av elektrisitet. Slik er det med digitale verktøy også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar